Category Fauna

Dalam zoologi, istilah Fauna merujuk kepada binatang seperti mamalia, unggas, serangga dan ikan